2012, ഒക്‌ടോബർ 31, ബുധനാഴ്‌ച

ലോഗോ മോഷണം - വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന്റെ വക

എമെര്‍ജിംഗ് കേരളയുടെ ലോഗോ മോഷണത്തിനു ശേഷം ഇതാ ഒരു പുതിയ ലോഗോ മോഷണം. ഇത്തവണ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന്റെ വകയാണ് മോഷണം.
----------------------------------------------------------------------
ഇത്  അന്പത്തിമൂന്നാമത് സ്കൂള്‍ കലോത്സവത്തിന്റെ ലോഗോ
ഈ താഴെ കാണുന്നത് മുകളിലെ ലോഗോയുടെ യഥാര്‍ത്ഥ ചിത്രം.


ഇങ്ങനെ മോഷണം നടത്തുന്ന വിഡ്ഢി കൂശ്മാണ്ഡങ്ങള്‍ക്ക് അറിയില്ലേ ഗൂഗിളില്‍ ഇമേജ് സേര്‍ച്ച്‌ ഉണ്ട് എന്ന കാര്യം!!